Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.
15.5.2018
Päivitetty 6.2.2019


Rekisterinpitäjä


Pikkupuoti Raittinen Oy
Y-tunnus: 1036646-0
Mäntytie 17, 19650 Joutsa
0400 386 720
myynti@pikkupuoti.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Mikko Raittinen
Mäntytie 17, 19650 Joutsa
0400 386 720


Henkilörekisterin nimi


pikkupuoti.fi -verkkokaupan tilausten seuranta ja asiakasrekisteri
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on pikkupuoti.fi-verkkokaupan tilausten seuranta, arkistointi ja tilastojen käsittely; sähköpostimarkkinointi vain, mikäli käyttäjä on sitä erikseen pyytänyt.
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Henkilö on tilannut verkkokaupasta tuotteita, rekisteröitynyt verkkokaupan käyttäjäksi tai liittynyt kanta-asiakkaaksi (uutiskirje).


Rekisteröitävät tiedot


Tilausten seuranta sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot tilatuista tuotteista
  • Tiedot maksu- ja toimitustavastaHenkilötietojen luovuttaminen


Tietoja ei luovuteta pikkupuoti.fi -verkkokaupan ulkopuolelle.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään hänen omasta pyynnöstään.
 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim.:
- Asiakkaalta itseltään tuotteen/ palvelun tilaamisen yhteydessä
- Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistueassa arvontaan
- Liittymällä kanta-asiakkaaksi / Tilaamalla uutiskirjeenRekisterin suojaus


A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto
Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Pikkupuoti Raittinen Oy:n toimitiloissa lukitussa tilassa.
B) Sähköisesti tallennetut tiedot
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Pikkupuoti Raittinen Oy:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää pikkupuoti.fi-sivuston ylläpito-oikeuksia. Rekisteri sijaitsee Pikkupuoti Raittinen Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.


Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.


Muut rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.